Bestuursagenda 11 december 2017

Deelnemers:
Mary Ouwersloot, Jan Haasnoot, Leonie van Went, Leo Duijndam, Tiny Lenting, Bob Berkemeier.

Plaats:
De vergadering vindt om 10:00 uur plaats bij Tiny Lenting.

Gaarne meebrengen:
Notulen van 24 oktober 2017.

AGENDAPUNT 1
Opening.

AGENDAPUNT 2
Vaststellen van de agenda.

AGENDAPUNT 3
Mededelingen secretaris.

AGENDAPUNT 4
• Voortgang Kerstconcert met de Sirenen.
• Voortgang Tweejaarlijks concert.

Projectleden voor ondersteuning van het Gloria

Programmaboekje.

Affiche.

Verkrijgbaarheid toegangskaarten.

Gebruik van het kistorgel met Henk Westra/Jaco van Leeuwen bespreken.

De consul van de KBZON, de heer Jasper de Kogel, benaderen voor klein toespraakje in de Oude Jeroenskerk voor Margreet?

• Voortgang Muzikale receptie op 3 januari 2018.

Organisatie

• Voortgang Fonds 1818 in 2018.
• Vaststellen datum voor de Algemene Ledenvergadering 2018.

Jubilarissen?

Bestuursverkiezing?

(Patricia Hoogervorst heeft aangegeven om in 2018 lid van de kascontrolecommissie te willen worden.)

AGENDAPUNT 5
Vaststellen volgende vergadering.

AGENDAPUNT 6
Notulen vorige vergadering.

AGENDAPUNT 7
Penningmeester.

  • Financiële situatie.
  • Contributies.

AGENDAPUNT 8
Rondvraag.

AGENDAPUNT 9
Sluiting.