­

Verslag van woensdag 1 juli 2020

Verslag van woensdagavond 1 juli 2020 bij Veldzicht.

Opnieuw een buitenrepetitie bij museum Veldzicht aan de Herenweg. Het was eerst nog spannend of de weergoden ons wel gunstig gezind waren, maar gelukkig ze werkten een beetje mee. Om 19:00 hadden 21 zanglustigen zich opgesteld in de tamelijke beschutting van de schuur van Veldzicht. In tegenstelling […]

Agenda voor maandag 11 december

Bestuursagenda 11 december 2017
Deelnemers:
Mary Ouwersloot, Jan Haasnoot, Leonie van Went, Leo Duijndam, Tiny Lenting, Bob Berkemeier.

Plaats:
De vergadering vindt om 10:00 uur plaats bij Tiny Lenting.

Gaarne meebrengen:
Notulen van 24 oktober 2017.

AGENDAPUNT 1
Opening.

AGENDAPUNT 2
Vaststellen van de agenda.

AGENDAPUNT 3
Mededelingen secretaris.

AGENDAPUNT 4
• Voortgang Kerstconcert met de Sirenen.
• Voortgang Tweejaarlijks concert.

Projectleden voor ondersteuning van het Gloria

Programmaboekje.

Affiche.

Verkrijgbaarheid toegangskaarten.

Gebruik van het […]

Notulen maandag 23 oktober 2017

Notulen maandag 23 oktober 2017
1.    Opening.

Om 10:10 uur opende Mary de vergadering. Ze las een bedankbrief van de familie van Joop van Tulder voor:

Dank jullie wel voor voor uw aanwezigheid bij het afscheid van Joop van Tulder die zo ontzettend graag samen met jullie zong. Zijn leven was door het vele zingen steeds weer een […]