Notulen van maandag 11 mei 2020

Aanwezig:

Mary Ouwersloot, Leonie van Went, Leo Duijndam, Bob Berkemeier, Tiny Lenting en Jan Haasnoot.

1. Opening.

Om 13:40 uur opende Mary deze vergadering. 

Geen verdere bijzonderheden, maar het is goed te horen dat het met iedereen goed gaat. We gaan vanmiddag maar “brainstormen”, zo vertelde Mary, want concrete beslissingen kunnen we op dit moment nog niet nemen. Alles hangt er vanaf van de coronacrisis. Wanneer dit eindigt, kan niemand zeggen.

2. Vaststellen van de agenda.

Er zijn geen veranderingen in de agenda.

3. Mededelingen.

Van Koornetwerk is er een nieuwsbrief voor wat betreft de richtlijnen voor het zingen tijdens de coronacrisis.

Ook is er een nieuwsbrief met dit onderwerp van de Muze gericht aan Dune and Forest.

Bertie van de Berg was 50 jaar getrouwd. We hebben haar en haar man namens het bestuur een bloemetje gebracht.

Ook heb ik Astrid gebeld, zo vertelde Mary en wij moeten de hartelijke groeten hebben. 

Mary heeft de afgelopen weken ieder koorlid aan de telefoon gehad. Iedereen verkeert nog in goede gezondheid, maar er zijn toch twee leden behoorlijk ziek geweest.

Vanmorgen kreeg Mary een mail van de Muze, voor wat betreft het protocol van de coronacrisis. Er is een foto bijgevoegd van de indeling van de Thaliazaal. 

Per 1 juni tot 1 juli: Voorstel om met de helft van het koor te gaan beginnen. Gesplitst repeteren.

Jan gaat een mail rondsturen naar de leden met de vraag of de leden dit willen. De continuïteit is heel belangrijk voor de voortgang van het koor.Koffie in de pauze in de repetitieruimte.

Mary gaat aan de Muze vragen of ze de hele zomer open zijn. Wellicht de zomer door, want er gaat toch niemand met vakantie. Per 1 september kunnen hopelijk alle koorleden weer komen. 

Om 14:20 verlaat Bob de vergadering.

4. Ingekomen stukken.

Er is een concept subsidieverlening van de gemeente binnen gekomen. 

De bedoeling hiervan is om het door te nemen en eventuele opmerkingen door te geven.

Jan gaat dit verder behandelen.

5. Evenementen.

A. An English Afternoon

De data van de twee concerten zijn nog niet bekend. Het is wel de bedoeling dat de concerten doorgaan. 14 en 15 november staat nog gepland in de Victorkerk in Noordwijkerhout. 

Van het Merain Trio is nog geen reactie ontvangen.

De huur voor de vleugel zullen we wellicht ook nog moeten cancelen als het concert toch niet door kan gaan. Moeilijk om nu al te zeggen, maar als er onvoldoende repetitietijd is zullen we he concert in november ook moeten afblazen, en hoe het dan met de financiën zit voor het Merain Trio en de huur van de vleugel , daarover zullen we dan t.z.t. moeten onderhandelen.

B. Fonds 1818

Er is geen vierde optreden geboekt en gezien de huidige stand van zaken gaat dat dit jaar ook niet meer gebeuren. 

De nieuwe aanvragen voor 2021 komen per 1 november 2020.

C. Preek van de Leek

Er zijn drie nieuwe data gepland: 10 januari 2021, 21 februari 2021 en 21 maart 2021. Astrid kan wel 10 januari of 21 maart. Er is besloten om 21 maart als datum aan te houden.

D. Middelburg volkoren

Op 1 oktober start de inschrijving. Jan gaat hierop inschrijven.

6. Notulen van 27 januari.

De notulen worden behandeld en er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna worden de notulen goedgekeurd en ondertekend.

7. Penningmeester.

Voorafgaand aan deze vergadering is een aan ieder een overzicht gestuurd van de huidige stand van zaken. Dit overzicht wordt door de penningmeester toegelicht. Leo vertelde dat als de gepland concerten niet door gaan er de kans bestaat dat we de verkregen subsidie van de gemeente terug zullen moeten betalen. De subsidie aanvraag voor 2021 moet voor 1 juli bij de gemeente binnen zijn middels een digitaal formulier dat op de website van de gemeente staat. Op het moment van dit schrijven wordt dit formulier door de gemeente nog ontwikkeld. 

8. Rondvraag.

Leonie vertelde dat ze binnenkort weer de brieven voor de donateurs zal gaan opstarten. 

9. Sluiting van de vergadering.

Om 13:05 sloot Mary de vergadering. Ze bedankte iedereen voor zijn en haar komst en Leonie voor haar gastvrijheid.

Ondertekening:

Mary Ouwersloot, voorzitter                     

Jan Haasnoot,   secretaris