Notulen maandag 23 oktober 2017

1.    Opening.
 • Om 10:10 uur opende Mary de vergadering. Ze las een bedankbrief van de familie van Joop van Tulder voor:
Dank jullie wel voor voor uw aanwezigheid bij het afscheid van Joop van Tulder die zo ontzettend graag samen met jullie zong. Zijn leven was door het vele zingen steeds weer een feestje voor hem. En we zijn blij dat jullie hem en onze moeder zo warm omarmden als nestor van het koor. Nu pappa niet meer met jullie en ons meezingt denken we toch dat er ergens in de verte toch een melodie is waar hij op mee neuriet. We hebben mooie herinneringen aan hem en aan onze moeder Martha. Dank jullie wel voor jullie muzikale vriendschap aan hen!

2.    Vaststellen van de agenda.

 • Geen veranderingen aan de agenda.

3.    Mededelingen.

 • Helaas belde Tom Aandewiel donderdagavond af, omdat er een probleem met het hosten van de website was. Tom heeft daarop contact opgenomen met de firma Go-Net, en die zou het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Nu heb ik voor aanstaande donderdag 26 oktober een afspraak met Tom gemaakt.

4.    Bespreken notulen van 11 september.
 • De notulen worden doorgenomen. Er was één wijziging: Astrid komt met haar koor niet op 25 oktober maar op 29 november.

5.    Ingekomen stukken.
 • Van National Pen is er een brief binnengekomen voor het kopen van pennen voor de vereniging. Jammer genoeg was de voorbeeldpen niet te gebruiken, het kliksysteem werkte niet.

6.    Bespreekpunten.
Tweejaarlijks concert:
 • Contract LKO is nog niet binnen. Zodra het binnen is kan het door de voorzitter en de secretaris ondertekend worden.

Huur partituren:
 • Er wordt een borgsom door Peter Schlamilch van € 545,00 overgemaakt. Medio januari 2018 wordt de muziek geleverd. Een gedeelte wordt ook digitaal aangeleverd en dat moeten we zelf printen. Belangrijk is te weten wat de kosten daarvan zijn. Wellicht kan dit nog met Peter Sclamilch verrekend worden. De borgsom is inmiddels gestort.
 • De printkosten zijn voor onze eigen rekening.

Overig:

 • Er moet nog flink gewerkt worden aan het Gloria van Vivaldi. Het fenijn zit in de staart, aldus Bob. Leo stelt voor om de leden op hun hart te drukken dat ze thuis ook op YouTube hun partij kunnen oefenen.
 • Nog geen mailadres en telefoonnummer van Toos Cozijn. Tiny gaat dit doorgeven aan Mary. Mary heeft Dorien van Rumpt verteld dat Bob contact met haar gaat opmnemen over de planning van de repetities.
 • Er is op 11 en 18 april repetities met het orkest en de solisten.
 • De Generale is op zaterdag 21 april en die begint om 13:00 uur en durt tot 16:00 uur met een korte pauze.
 • In het Gloria zit ook een paar stukjes voor “kistorgel” voor Astrid. Moeten we nog informeren of dat mogelijk is en vragen aan Astrid of zij dit wil doen. Ook moeten we Jaco van Leeuwen benaderen of het toegestaan is van dit orgel gebruik te maken. Jan heft inmiddels Jaco gevraagd of Astrid op het kistorgel mag spelen. Jaco vindt dit goed, mits hij zelf het orgel op de juiste plaats kan zetten en het besproken wordt met Henk Westra.
 • Astrid moet ook één orkestrepetitie aanwezig zijn (11 of 18 april). Ze is er natuurlijk wel op de Generale Repetitie.

Fonds 1818 optredens:

 • Tegen de leden zeggen dat ze op 1 november de fonds 1818 map moeten meenemen naar de repetitie.
 • Op 4 november is ons volgende concert in Groenhoven te Leiden. Auto parkeren aan de Haagweg. Er is weinig parkeergelegenheid bij het verzorgingshuis. Dit wordt aan de leden meegedeeld.
 • Op 10 november het laatste Fonds 1818 optreden van dit jaar. We zingen dan een uur aaneengesloten in De Wilbert in Katwijk en het begint om 15:00 uur.

Kerstconcert:
 • 29 november komt Astrid met haar koor. Waarschijnlijk hebben we de hele avond nodig. Nog informeren hoeveel mensen er dan komen. We bieden hun koffie aan in de pauze. Mary gaan parkeerkaarten regelen.
 • Kleding van de Sirenen zwart met rood en zilveren sterretjes. Kleding TSS zwart met goud. Heren dragen dan het zwarte overhemd met de gouden vlinderdas en pochet.

Kerkhuur:
 • De bevestiging is binnen. Nog geen prijsopgave binnen van Henk Westra. Er is nog geen prijslijst beschikbaar. De prijs van vorige keer houden we vooralsnog aan dat was zo’n € 1200,00 totaal.

Voortgang kerstconcert op 14 december.
 • Jan heeft een bus gehuurd bij de firma Beuk. De offerte bedraagt: € 397,50. Gerekend is dat er minstens 40 personen meegaan en dat die ieder € 10,00 betalen. De leden hadden hier geen moeite mee en hebben dat er graag voor over. Velen onder ons rijden niet graag in het donker op een onbekend traject.

Lintje?

 • Lintje voor Margreet. Dit is een bepaalde procedure die via de Gemeente loopt. Vandaag, 23 oktober, komen de spullen bij Mary binnen. Zij stuurt ze naar de andere bestuursleden door. Na het doorlezen van de voorwaarden komt het bestuur tot de conclusie dat Margreet niet aan de criteria voldoet. Er wordt geen lintje verstrekt aan personen die uitblinken in alleen een hobby. Het moet ook een maatschappelijk doel dienen.
 • Besloten is om via de KBZON de heer Jasper de Kogel uit te nodigen en haar een speld te overhandigen.

7.    Voortgang Website.
 • Zie de mededeling in punt 3.

8.    Voortgang jaarafsluiting.
 • Het Amsterdamse volkskoor komt die dag, (20 december) naar Noordwijk vertelde Leo. Daar gaan altijd veel mensen naar toe, ook van ons koor. Beter is dan om een andere avond te plannen.
 • Voorstel van Bob om het dan op de eerste repetitie van het komende jaar te houden lijkt ons allen een goed plan. We houden het op 3 januari 2018, en het gaat: “Een muzikale nieuwjaarsreceptie” heten.

9.    Vaststellen volgende vergadering.

 • Maandag 11 december om 10:00 uur.

10.    Rondvraag.

 • Jan vertelde dat hij een nieuwe smoking heeft gekocht. Het was beslist nodig. Wellicht ook voor de andere mannen in het koor. De nieuwe smoking kostte slechts € 100,00 bij de firma Gents aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Voordeel is dat je apart de broekmaat en de maat van het jasje kunt kopen. Mary zal dit op de komende repetitieavond meedelen. Misschien is er iemand die ook al van plan was om een nieuwe smoking aan te schaffen.

11.    Sluiting.
 • Om 11:00 uur sloot Mary de vergadering. Ze bedankte Tiny voor haar gastvrijheid en de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.